vị trí hiện tại:trang đầu >Điểm phát sóng >【sanrongbac】Lễ viếng đồng chí Lê Phước Thọ diễn ra trong hai ngày 7-8/7 chữ

【sanrongbac】Lễ viếng đồng chí Lê Phước Thọ diễn ra trong hai ngày 7-8/7

2023-12-06 02:21:47 nguồn:vanhleg song chung voi me votác giả:Thời trang Nhấp chuột:823hạng hai
Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị,ễviếngđồngchíLêPhướcThọdiễnratronghaingàsanrongbac Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu vào viếng đồng chí Lê Phước Thọ và chia buồn cùng gia quyến.
tác giả:Thời gian rảnh rỗi
----------------------------------
tiêu đề Tin tức
Tin ảnh
Bảng xếp hạng tin tức