vị trí hiện tại:trang đầu >Bách khoa toàn thư >【vua ca club】Sơn La: Khu di tích cách mạng Việt Nam-Lào đón bằng di tích đặc biệt chữ

【vua ca club】Sơn La: Khu di tích cách mạng Việt Nam-Lào đón bằng di tích đặc biệt

2023-12-02 20:22:13 nguồn:vanhleg song chung voi me votác giả:toàn diện Nhấp chuột:408hạng hai
Tại lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào,ơnLaKhuditíchcáchmạngViệtNamLàođónbằngditíchđặcbiệvua ca club tỉnh Sơn La đã đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt cho Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam-Lào.
tác giả:toàn diện
----------------------------------
tiêu đề Tin tức
Tin ảnh
Bảng xếp hạng tin tức