vị trí hiện tại:trang đầu >Thời trang >【tai nohu88】Chủ tịch QH: ĐSQ tham mưu, thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Philippines chữ

【tai nohu88】Chủ tịch QH: ĐSQ tham mưu, thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Philippines

2023-12-06 01:40:52 nguồn:vanhleg song chung voi me votác giả:Thời trang Nhấp chuột:922hạng hai
Với tiềm năng hợp tác rất lớn,ủtịchQHĐSQthammưuthúcđẩyhơnnữaquanhệvớtai nohu88 Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cán bộ, nhân viên Đại sứ quán kịp thời kiến nghị cho Nhà nước về chủ trương, chính sách để thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam-Philippines.
tác giả:Bách khoa toàn thư
----------------------------------
tiêu đề Tin tức
Tin ảnh
Bảng xếp hạng tin tức